Gold Star Voormezele

Jeugdwerking

Opdracht en doelstelling

De jeugdwerking heeft als opdracht een gecertificeerde regionale jeugdopleiding aan te bieden aan alle jongens en meisjes van ons dorp en de wijde omgeving. Er over waken dat het opleidingsplan “We spelen Voetbal” uitgevoerd word. Het begeleiden van de spelers, trainers en afgevaardigden. Het verzorgen van de communicatie tussen spelers, ouders en bestuur.

Onze doelstelling is dat we over alle jeugdcategorieën beschikken, zodat de jeugdopleiding bij ons kan afgewerkt worden. De voetbalopleiding en begeleiding hebben voorrang op het resultaat, alhoewel winnen steeds leuk blijft.

Na de opleiding is het mogelijk deze te vervolmaken bij de juniores of beloften om nadien te kunnen integreren in de 1ste ploeg. Voor zij die zich meer geroepen voelen voor het recreatieve aan de voetbalsport is er het vangnet van de reserveploegen.

Sociale betrokkenheid

GS Voormezele streeft naar een familiale verbondenheid tussen club, spelers, ouders en suppoters. De spelers moeten een zeker verlangen ontwikkelen om te komen trainen en om de matchen bij te wonen. De ouders moeten het gevoel krijgen dat hun kinderen er zich goed voelen en moeten zich kunnen terugvinden in de waarden van de club. De supporters moeten tevreden het terrein kunnen verlaten. Het is ook zo dat we iedereen gelijkstellen, wat zijn of haar sociale klasse of achtergrond mag zijn. De betrokkenheid van allen moet tot uiting komen door talrijk aanwezig te zijn op de matchen, hun aanwezigheid op de Kerstfeestjes, de mosselsouper en andere initiatieven genomen door de verschillende ploegverantwoordelijken.

Lichamelijke, fysische en sociale ontwikkeling

Door 2 tot 3 maal per week, buiten de lessen LO op school, te trainen en te spelen kunnen ze de basis leggen voor een sportief en gezond lichaam. Ze ontdekken hun betere kwaliteiten en leren met hun beperkingen. Een tiental uurtjes per week zonder computer of tv moet haalbaar zijn.

Ze leren omgaan….. dat er steeds kan een tandje bijgestoken worden. Omgaan met medespelers, die meestal uit een andere school of een andere omgeving komen. Accepteren dat iedereen, ook al zijn ze ietsje minder vaardig met de bal, moet kunnen spelen in hun plaats. Verwerken van onrechtvaardigheden zoals een wedstrijd verliezen, een onterechte bekeuring van de scheidsrechter krijgen. Opvolgen van richtlijnen door de trainer en erop gewezen worden indien ze deze niet opvolgen. Onder de douche staan met medespelers, wat niet voor iedereen zo evident is (de meisjes hebben uiteraard een afzonderlijke douchecel).

Fairplay, racisme en politiek

Fairplay staat hoog aangeschreven bij de vereniging. Natrappen of onbezonnen tackles zijn uit den boze. Loyaal zijn (gedrag, antwoorden,…) tegenover iedereen (scheidsrechter, spelers, supporters,…) zal steeds gewaardeerd worden.

De vereniging zal niet dulden dat er racistische opmerkingen gemaakt worden, dit tegenover om het even wie.

Het spreekt voor zich dat de vereniging niet doet aan politiek.
 

Supporters, ouders

De supporters maken eveneens deel uit van de vereniging. Ze vertegenwoordigen de vereniging. We gaan er dan ook van uit dat ze zich schikken naar de waarden van de vereniging.

Uw zoon of dochter heeft genoeg aan één coach; het hoeven er geen vijf of tien te zijn.


 

Initiatieven

Alle initiatieven zoals bv: verkoop van pannenkoeken, autowas, …. georganiseerd door één of meerdere ploegen moeten de uitdrukkelijke toestemming verkregen hebben van de jeugdwerking en het dagelijks bestuur.

Hygiëne

De vereniging raadt iedereen aan om na de training of wedstrijd een douche te nemen. Tijdens het douchen doet men er goed aan om badslippers te dragen. 15 minuten onder de douche lijkt ons voldoende om alle trainingzweet en vuil van zich af te spoelen.

Trainingen

Onze trainers hebben de trainersschool gevolgd of beschikken over de nodige ervaring vanuit hun voetballoopbaan. Ze worden door de vereniging regelmatig bijgeschoold en genieten dan ook ons volste vertrouwen. De trainers worden door de spelers aangesproken met hun voornaam ofwel door “trainer” (eventueel gevolgd door hun voornaam).

De trainingen beginnen en eindigen op tijd. De trainers verwachten van de spelers dat zij enthousiast de trainingen volgen. De vereniging verwacht van de spelers dat ze niet meer tijd dan nodig gebruiken om zich te douchen en om te kleden na de trainingen. De kleedkamer wordt voor het verlaten terug proper gemaakt.

Op training draag je aangepaste kledij (volgens de weersomstandigheden). Na de training zorg je voor warme kledij (in de winter hoef je niet in je T-shirt met de fiets naar huis te rijden).

 

Alcohol, roken, drugs en prestatiebevorderende middelen

Als sportvereniging streven we er naar dat onze jeugdspelers niet roken en geen alcohol drinken. In de kleedkamers is er een totaal drankverbod, enkel dranken gegeven door de club zijn toegelaten.

Het gebruik of bezit van drugs (onder gelijk welke vorm) wordt automatisch gemeld aan de bevoegde instanties. De ouders worden uiteraard eerst op de hoogte gebracht. Tegen de betrokken speler(s) zal een sanctie overwogen worden.

Prestatiebevorderende middelen: de mogelijkheid van een dopingcontrole is reëel. Indien één van de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdspeler aanwezig is, dan kan deze de jeugdspeler (min 18-jarige) vertegenwoordigen. Indien er niemand aanwezig is tijdens de controle, dan neemt de mandataris deze taak over. Daarvoor dient een document “Mandaat van vertegenwoordiging” ingevuld en ondertekend te worden.

Sportletsel

De ploegafgevaardigde of trainer beschikt steeds over een aangifteformulier. Dit formulier dient door de eerst behandelende dokter ingevuld te worden. Daarna wordt het terug bezorgd bij de trainer. Pas dan wordt er een dossier geopend bij de Belgische voetbalbond.

De afrekening gebeurt pas nadat alle nodige documenten bij de voetbalbond zijn ingediend. Het zijn enkel de bedragen die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden, verminderd met een éénmalige vrijstelling, die in aanmerking komen voor teruggave. Het zijn de prestaties van de dokters, specialisten, kinesisten, …. en de producten (medicatie, onderzoeken, pleisters, ….) door hen voorgeschreven die in aanmerking komen. Een persoonlijk ongevallenverzekering (voor hen die één hebben afgesloten) heeft steeds voorrang op deze van de bond.

Een speler waarvoor er een dossier werd ingediend bij de voetbalbond, zal pas terug opgesteld worden, wanneer de behandelende dokter een “voor volledig genezen document” invult.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze brochure « Wat te doen bij sportletsel ».

Sancties

Indien tegen een speler, conform het huisreglement, een sanctie overwogen word zal dit steeds gebeuren in overleg met de trainer, Jeugdcoördinator en de betrokken speler (kan vergezeld worden door één of beide ouders). De beslissing zal steeds overgemaakt worden naar de ouders.